GÓC KHÉO TAY

Đăng ngày 02/10/2021
𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐦𝐨́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐞́ 𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐯𝐮𝐢
🏬 Công ty cổ phần tập đoàn Bigsea Việt Nam
📍 Địa chỉ: 314 Minh Khai- Hà Nội
☎ Liên hệ: 0985 939 885.
Số điện thoại
0985.939.885