SUẤT ĂN DINH DƯỠNG FOODKIDS

Đăng ngày 16/05/2022
Gửi các bạn nhỏ FoodKids:
Các bạn đang làm gì vậy?
Trong suốt thời gian qua, bữa nào các bạn cũng ăn hết sạch suất ăn, các bạn nghĩ rằng cô chú đầu bếp không biết gì hay sao?
Các bạn cứ làm thế FoodKids thích lắm 😂
———
🌱🌱🌱
🏬 Công ty Cổ Phần Thương Mại Smilekids Việt Nam
📍 Địa chỉ: 314 Minh Khai – Hà Nội
☎ SĐT: 0985 939 885
Số điện thoại
0985.939.885